محمد کرمانی

هنر تنوع‌پذیری

در پنجمين رويداد صبح‌خلاق ما يک كارآفرين در كنار خود داريم. کسی که زندگی حرفه‌ای خود را بر مبنای تنوع‌پذیری بنا کرده است. محمد کرمانی بنیان‌گذار فضای کار اشتراکی آبی‌سفید در اصفهان است و این فضا را با یک هدف بنیان گذاشته است. فضایی برای نمایش افکار، ایده‌ها و آدم‌های متنوع. او با ما درباره‌ی مفهوم تنوع پذیری و تاثیر آن در گسترش توانایی خلاقیت صحبت خواهد کرد؛ داستانی از تنوع پذیری در تغییر مسیر زندگی‌مان. در دنیایی که همه چیز، از اینستاگرام و توییتر با الگوریتم‌های پیچیده‌شان تا پیش زمینه‌های ذهنی‌مان، ما را به سمتی برده‌اند که هر چه بیشتر محتوا و آدم‌هایی شبیه خودمان را پیدا کنیم؛ او از لزوم تنوع می‌گوید. دیدار با آدم‌هایی عجیب، که احتمالا با ما متفاوت‌اند.

تنوع‌ پذیری
موضوع سخنرانی

تنوع‌ پذیری

تم ماه آوریل، تنوع پذیری است. وقتی آدم‌های جدیدی وارد زندگی ما می‌شوند، با خودشان هدایایی برای‌مان می‌آورند. ما می‌توانیم برترین دانسته‌هایمان را با برترین دانسته‌های آن‌ها بیامیزیم. ما می‌‌توانیم به یک‌دیگر یاد بدهیم و از هم‌دیگر بیاموزیم تا محافل صمیمی‌تری که موجب پرورش جامعه و ایجاد تنوع می‌شوند بسازیم. افرادی که اهل عمل هستند، در استقبال از موضوعات ناشناخته، داوطلب می‌شوند. تنوع پذیری نگرشی است تا آگاهانه از ایده‌هایی که خارج از محدوده تفکر و احساسات معمول ما هستند استقبال کنیم. تنوع پذیری روش تصمیم گیری‌ای است که از عشق و توجه‌ به‌ دیگران می‌آید. وقتی روش زندگی شما بر‌ مدار تنوع پذیری قرار می‌گیرد، باعث ایجاد قدرتی فوق‌العاده برای بهبود، به‌پا خواستن نداهای جدید و تغییر داستان زندگی اشخاص می‌شود. ورنا میرز بعنوان یکی از حامیان تنوع گفته است: «تنوع مانند دعوت شدن به یک جشن است و تنوع پذیری مانند درخواستِ رقص.» تم این ماه را دوستان ما در شهر «گرند رَپیدز» ایالت میشیگان انتخاب کرده‌اند و تصویر سازی آن را لیبی وَندِپِلوگ به عهده داشته است.

مکان این رویداد:

خانه کارگران

اصفهان،درواره شیراز، چهارباغ بالا، مجموعه‌ی خانه کارگران.

حامیان محلی این رویداد
فضا کار اشتراکی آبی سفید
حامیان جهانی رویداد
Mailchimp
Basecamp
Wordpress