بقیه ویدیوهای این رویداد


احسان حسینی

سخنران دومین رویداد صبح‌خلاق اصفهان، شخصی‌ست که اتفاقا بیشترین برخورد را با سنت‌ها و سنت‌شکنی‌ها داشته. او معمار است. احسان حسینی، مدیرعامل شرکت فرآیند منطقی، متولد ۱۳۶۰ و ساکن اصفهان است. او که برنده‌ی چندین جایزه‌ی معماریِ بین‌المللی و داخلی است، قرار است در رویداد صبح‌خلاق این ماه، با ما از دنیای سنت‌ها و از آن‌طرف، خلاقیت‌ها، بگوید. از چگونگی نوآوری‌های درخشان در یک شهر یا جامعه‌ی سنتی.

صفحه‌ی این رویداد