بقیه ویدیوهای این رویداد


محسن طاهری

هفتمین رویداد صبح‌ خلاق اصفهان دربارهٔ شگفتی‌هاست؛ و سخنران آن تعقیب کنندهٔ شگفتی‌ها. او یک آینده‌ پژوه است. او خودش و رسالتش را دمیدن روح آینده‌نگری در کالبد جامعه تعریف می‌کند؛ می‌گوید تلاش می‌کند تا دانهٔ شدن‌ها را در زمین بایرِ بودن‌ها بکارد. سخنران هفتمین رویداد صبح‌_خلاق اصفهان کسی نیست جز «دکتر محسن طاهری». او ۳۷ ساله و ساکن اصفهان است؛ عضو فدراسیون جهانی آینده‌پژوهی و هیئت علمی دانشگاه_اصفهان. دکتر محسن طاهری در هفتمین رویداد صبح‌خلاق اصفهان، برای ما از آینده می‌گوید، از شگفتی‌های در انتظارمان و نحوهٔ مواجه شدن با آن‌ها. از خلاقیت. هفتمین رویداد صبح‌خلاق اصفهان را از دست ندهید. آینده، خلاقیت و شگفتی، پیرنگِ داستانِ ما در این صبح‌خلاق شگفت‌ انگیز را تشکیل داده‌اند.

صفحه‌ی این رویداد