بقیه ویدیوهای این رویداد


احمدرضا میرمقتدایی

احمدرضا میرمقتدایی طراح گرافیک محیطی و مدیر هنری مراکز تجاری و کارگاه شخصی، مهمان ششمین رویداد صبح خلاق ماست. او که در آستانه ۵۰ سالگی عضو هیئت علمی دانشگاه است و پس از آنکه چندین طرح زیباسازی شهری را داشته، هم‌اکنون مدیر گروه گرافیک دانشگاه سپهر است، در کارنامه خود تالیف ۴ کتاب و تعداد زیادی مقاله و برپایی نمایشگاه‌های هنری متعددی را دارد. میرمقتدایی بر به‌روز شدن بر مبنای سنت‌ها در اندیشه‌ها و عملکردش تاکید دارد: "همه چیز برای ما از قبل تعیین شده است. در واقع نقشه راه زیباسازی شهری در گذشته وجود دارد. ما باید بتوانیم در همان جهت حرکت کنیم. اینکه همیشه سنتی فکر کنیم اشتباه است و من شدیدا موافق این هستم که درباره اصفهان به روز فکر کنیم. اما باید به خاطر داشته باشیم که به روز فکر کردن براساس ریشه‌هاست. ریشه‌ها را اگر درست بشناسیم، می‌توانیم درست فکر کنیم. می‌توانیم در عین‌حال که فضایمان هویت‌دار است به روز هم باشیم. "

صفحه‌ی این رویداد