فکر می‌کنید چه کسی برای استیج صبح خلاق مناسب است؟

مهم‌ترین و شاید بهترین بخش رویداد صبح خلاق اصفهان، سخنرانی‌ست. صبح خلاق هر ماه در سراسر دنیا با یک موضوع مشخص برگزار می‌شود. سخنران رویداد ۲۰ دقیقه راجع به موضوع برای مخاطبین صحبت می‌کند؛ پس از آن ۲۰ دقیقه پرسش و پاسخ وجود دارد. محتوای سخنرانی‌ها به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و مذهبی و حول محور خلاقیت می‌باشند. چنانچه شخصی را برای سخنرانی در صبح خلاق اصفهان مناسب می‌دانید، شک نکنید، با استفاده از فرم زیر او را به ما معرفی کنید. دوستان ما در بخش آماده‌سازی سخنران در اولین فرصت با شخص مورد نظر، ارتباط خواهند گرفت. شما حتی می‌توانید خودتان را معرفی کنید.


حامیان جهانی رویداد
Mailchimp
Basecamp
Wordpress