نگهداری

نگهداری

زیبایی در جهان ما شایسته‌ی تکریم، حفظ و کشف مجدد است. ما در این زندگی باهم شریک هستیم، و هر روز یک فرصت تازه است تا مانند یک انسان فرزانه در آن رفتار کنیم. چه چیزی برای ما اهمیت دارد؟ ما به چه چیزی متکی هستیم؟ اگر این زیبایی ناپدید شود، آیا دلتنگ آن می شویم؟ حفاظت با پرسش های عمیق آغاز می‌شود؛ با توجه ما به محیط اطراف‌مان. بیولوژیست دریایی و کاوشگر، سیلویا ارل، در کتاب خود «جهان آبی» نوشت: «آیا ما هنوز باید در مورد هرچه سریع‌تر مصرف کردن آخرین گونه‌های ماهی تن، ماهی شمشیری و هامور رقابت کنیم و یا به چگونگی حفاظت از آخرین بازمانده‌های آن‌ها فکر کنیم؟ در حال حاضر هنوز فرصت انتخاب وجود دارد." عادت‌های روزانه‌ی ما آینه‌ای است از چیزهایی که ما واقعا به‌شان اهمیت می‌دهیم. اقدامات ما راهی برای حفاظت از رفاه جوامع‌مان، شهرهای‌مان و سیاره‌مان است. برای لحظه‌ای مکث کنید، تا متوجه شوید چه چیزی نادیده گرفته شده است. می‌توانیم روش‌های قبلی را دور بریزیم. ساده‌تر زندگی کنیم و تمرکزمان را بر چیزهایی قرار دهیم که پایدارتر هستند. ما می‌توانیم باهم مسیر روشن‌تری را به سوی آینده شکل دهیم.

ویدیوهای این رویداد

حامیان دوست‌‌داشتنی صبح خلاق که برگزاری رایگان رویداد بدون آن‌ها ممکن نیست

فضای کاری اشتراکی آبی سفید جامعه ای از افراد فعال را گرد هم می آورد. فضای کاری مناسب کارکردن، رویداد های شبکه سازی و کارگاه های آموزشی از همه مهم تر ایجاد حس خوب کار کردن چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.

ا گذار از مدرنیته و عبور از عصر صنعت و کشاورزى، انسان معاصر، مسیر تعالى خود را در روى آوردن به آنچه که او را از سایر مخلوقات متمایز کرده است یافت؛ در گرویدن به حلقه ى عقل و نامگذارى دورانى به اسم عصر خرد. در این چرخه، ما نیز خود را از جهانیان جدا نمیدانیم و همواره در این اندیشه ایم که اداى دینمان به سرزمین پدرى، به جز ابزار فکر و خلاقیت میسر نمى شود. “خانه آفرینش” تجسم بخشیدن به رؤیایى دیرینه است، گردآورى ساز و کارى است که مرکز رشد فکر و مجالى براى نمایش هر آنچه که از فکرهاى آفرینش گر بر مى آید باشد. بسترى است اجتماعى براى هر که اهل خرد است و فرهنگ. باشد که به یارى خدا رونق بیابد و پیوسته از آبشخور هنر سیراب شود.