تنوع‌ پذیری

تنوع‌ پذیری

تم ماه آوریل، تنوع پذیری است. وقتی آدم‌های جدیدی وارد زندگی ما می‌شوند، با خودشان هدایایی برای‌مان می‌آورند. ما می‌توانیم برترین دانسته‌هایمان را با برترین دانسته‌های آن‌ها بیامیزیم. ما می‌‌توانیم به یک‌دیگر یاد بدهیم و از هم‌دیگر بیاموزیم تا محافل صمیمی‌تری که موجب پرورش جامعه و ایجاد تنوع می‌شوند بسازیم. افرادی که اهل عمل هستند، در استقبال از موضوعات ناشناخته، داوطلب می‌شوند. تنوع پذیری نگرشی است تا آگاهانه از ایده‌هایی که خارج از محدوده تفکر و احساسات معمول ما هستند استقبال کنیم. تنوع پذیری روش تصمیم گیری‌ای است که از عشق و توجه‌ به‌ دیگران می‌آید. وقتی روش زندگی شما بر‌ مدار تنوع پذیری قرار می‌گیرد، باعث ایجاد قدرتی فوق‌العاده برای بهبود، به‌پا خواستن نداهای جدید و تغییر داستان زندگی اشخاص می‌شود. ورنا میرز بعنوان یکی از حامیان تنوع گفته است: «تنوع مانند دعوت شدن به یک جشن است و تنوع پذیری مانند درخواستِ رقص.» تم این ماه را دوستان ما در شهر «گرند رَپیدز» ایالت میشیگان انتخاب کرده‌اند و تصویر سازی آن را لیبی وَندِپِلوگ به عهده داشته است.

ویدیوهای این رویداد

حامیان دوست‌‌داشتنی صبح خلاق که برگزاری رایگان رویداد بدون آن‌ها ممکن نیست

فضای کاری اشتراکی آبی سفید جامعه ای از افراد فعال را گرد هم می آورد. فضای کاری مناسب کارکردن، رویداد های شبکه سازی و کارگاه های آموزشی از همه مهم تر ایجاد حس خوب کار کردن چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.