بقیه ویدیوهای این رویداد


ارائه ۳۰ثانیه مهدی طیبی

ارائه ۳۰ثانیه‌ای سنتی جهانی در رویدادهای صبح‌خلاق است که در آن شرکت‌کنندگان با هماهنگی قبلی می‌توانند ۳۰ ثانیه بر روی استیج از ایده‌ها یا دغدغه‌های خود بگویند.

صفحه‌ی این رویداد