بقیه ویدیوهای این رویداد


ارائه ۳۰ثانیه سمیرا صادقیان

ارائه ۳۰ثانیه‌ای سنتی جهانی در رویدادهای صبح‌خلاق است که در آن شرکت‌کنندگان با هماهنگی قبلی می‌توانند ۳۰ ثانیه بر روی استیج از ایده‌ها یا دغدغه‌های خود بگویند.:

صفحه‌ی این رویداد